imitazioni rolex replica audemars piguet omega replika
Koperattiva Mġarr tal-Bdiewa
 
 

Koperattiva tal-Bdiewa Mġarr
Triq Sir Temi Zammit,
Mġarr, MGR 9022
Malta
Telefon: +356 21 582410
Fax: +356 21 582410
Email: mgrfcs@maltanet.net

Ħinijiet tal-ftuħ
It-Tnejn
7:00am-12:00am u 3:00pm-7:00pm
It-Tlieta
2:00pm-7:00pm
L-Erbgħa
8:30am-12:30pm u 2:00pm-7:00pm
Il-Ħamis
7:00am-12:00am u 3:00pm-7:00pm
Il-Ġimgħa
8:30am-12:30pm u 2:00pm-7:00pm
Is-Sibt
2:00pm-4:00pm

Bidu tal-Koperattiva tal-Bdiewa Mġarr

cheap nike air maxcheap huaraches

Il-Koperattiva tal-Bdiewa Mġarr li tinsab ġewwa ż-Żebbiegħ bdiet tifforma ruħha lejn is-sena 1946 u ġiet reġistrata uffiċjalment fl-24 ta' Lulju 1947.

Immedjatament kif spiċċat it-tieni gwerra dinjija, il-ħajja f'Malta ma tantx kienet ħafifa jew komda u wieħed mill-oqsma li seta' joffri solliev lill-poplu Malti kien il-qasam tal-biedja.  Il-parti l-kbira tal-poplu Malti kienu bdiewa, raħħala u sajjieda.  Ħafna mil-familji kienu jaħdmu l-għelieqi tagħhom biex jgħixu u biex, mill-produzzjoni tagħhom ikollhom xi ftit profitti.  Naturalment bħal ma jiġri matul iż-żminijiet, speċjalment f'perjodi ta' skarsezza ta' prodotti, jinbtu ċerti  negozjanti li japprofittaw ruħhom mill-mument u jitħallsu tajjeb talli jwasslu l-prodott lill-konsumatur; bil-konsegwenza li l-prodott mingħand il-bdiewa jittieħed b'valur minimu u n-negozjant iwasslu lill-konsumatur bi prezz wisq għola milli jieħu l-produttur.  B'hekk f'dan il-qasam tax-xogħol tal-biedja bdew jinbtu diversi gruppi ta' bdiewa mill-irħula ta' Malta u f'xi distretti bdew iwaqqfu l-Koperattivi tal-Bdiewa.  L-Imġarrin irrispondew mill-ewwel għal dawn is-sistemi u waqqfu l-Koperattiva tal-Bdiewa Mgarr.

Kienu Piju Muscat ta' Ġanna, Piju Camilleri ta' l-Aħmar u  Karmenu Muscat it-Tutu li  bdew jiltaqgħu fil-ħanut tat-te' (tal-Fina) u hemmhekk bdew jippjanaw kif iwaqqfu l-Koperattiva tal-Bdiewa Mġarr.  Huma avviċinaw diversi bdiewa u ħajruhom biex jidħlu fil-Koperattiva.  Skond ma jidher mill-minuti, sa l-ewwel laqgħa ġenerali li saret fit-18 ta' Marzu 1948 il-membri kienu 12.  Minn dawn it-tnax-il membru ġew magħżula sebgħa minnhom biex jiffurmaw l-ewwel kumitat tat-tmexxija.  Dawn kienu Piju Vella, Piju Muscat (President), Piju Camilleri, Paċikk Galea, Karmenu Muscat (ta' l-Abjad – Tutu), Wenzu Vella u Ġużeppi Grima.

L-ewwel deċiżjoni li ttieħdet f'din il-laqgħa Ġenerali kienet b'vot unanimu u kienet li l-koperattiva tissieħeb bħala membru fil-Koperattiva Ċentrali tal-Bdiewa.  Dan kien importanti li jsir għaliex il-Koperattiva Ċentrali kienet diġa tħaddan koperattivi oħra primarji u tixtri mingħandhom il-prodotti tal-bdiewa u tbiegħulhom fis-swieq tagħha.

L-ewwel sistemi kienu:  organizazzjoni kif il-bdiewa membri jwasslu l-prodotti tagħhom fis-suq u s-sistemi tal-vouchers biex il-bdiewa jitħallsu tal-prodotti tagħhom.  Sistemi oħra għall-vantaġġ tal-membri kienu bejgħ ta' ġwież u fertilizzant bi prezzijiet tajbin u fl-istess ħin li jħallu xi ftit profitti biex minnhom jitħallsu spejjeż tan-negozju.  Mill-minuti jirriżultaw profitti żgħar f'sena waħda.  Ma' dawn il-profitti kien isir ukoll ġbir mingħand l-istess membri biex jinħoloq kapital biex taħdem il-koperattiva. 

Sostanzjalment il-ħidma ta' l-ewwel għaxar snin kienet ibbażata fuq relazzjoni sħiħa mal-Koperattiva Ċentrali minħabba l-fatt li x-xogħol prinċipali tal-membri kien il-produzzjoni u l-bejgħ tal-biegħa fil-pitkalija taċ-Ċentrali.

Minn hawn, il-koperattiva baqgħet miexja l-quddiem bil-bini taċ-Ċentru fiż-Żebbiegħ u kompliet dejjem tavvanza.  Dan dejjem bl-impenn sħih tal-kumitat tat-tmexxija u tal-ħaddiema fil-maħżen, kif ukoll tal-lejalta' tal-membri fi ħdanha.

 
Web designed by Frederick Muscat